Trang chủ / Quà tặng
  • Vòng tay biến nhiệt

    Lưu ý khi sử dụng Sản phẩm này không phải là thiết bị y tế. Vòng tay sẽ biến đổi màu sắc nếu nhiệt độ bề mặt cổ tay vượt quá 37.5 độ C. Khi vòng tay đ […]

    Xem thêm

All roads lead home